“v bron ulit bo stal poet in gledal na slovenski svet”